โปรโมชั่น รถไฟฟ้า BTS

โปรโมชั่น รถไฟฟ้า BTS

โปรโมชั่น sale promotion ส่วนลด คูปอง ใหม่ล่าสุด ของรถไฟฟ้า BTS เป็นที่นิยมใช้บริการสำหรับคนทำงานในกรุงเทพฯ ซึ่งสะดวกในการเดินทางมากกว่ารถประจำหรือรถส่วนตัวสะอีก หรือในอีกมุมมองนึงก็คือส่วนใหญ่คนทำงานในกรุงเทพฯต้องตื่นแต่เช้าเพราะถ้าออกจากบ้านสายรถก็จะติดมาก ค่าบริการของรถไฟฟ้าราคาก็อยู่ในระดับกลางสามารถใช้ได้ทั้งเด็กนักเรียน/นักศึกษา พระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ ไปจนถึงคนชราเลยก็ว่าได้ ค่าบริการจะเริ่มต้นที่ 15 ขึ้นไป หรือสามารถทำเป็นบัตรเติมเที่่ยวก็ได้ เติมเงินตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป สำหรับบุคคลทั่วไป 15 เที่ยว 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว 25 เที่ยว 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว 40 เที่ยว 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว 50 เที่ยว 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว สำหรับนักเรียน นักศึกษา 15 เที่ยว 345 บาท เฉลี่ย 23 บาท/เที่ยว 25 เที่ยว 525 บาท เฉลี่ย 21 บาท/เที่ยว 40 เที่ยว 760 บาท เฉลี่ย 19 บาท/เที่ยว 50 เที่ยว 900 บาท เฉลี่ย 18 บาท/เที่ยว

HOT DEALS

Send this to friend