โปรโมชั่น Bangkok Airway บัตรโดยสาราคาพิเศษสำหรับนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย ตราด เริ่มต้นที่ 1,200 บาท (วันนี้ -31 ธ.ค 60)

UFarebyBangkokAirways 😊

ไปเที่ยวกันไหม จะไปก็รีบไป ไปกับพี่แล้วสบาย เดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวตราด ตราด ตราด ตราด ตราด 😬🎵🎶
อะหึ๊ย!! ราคาน่าไลค์ เริ่มต้น 1,200 บาทเท่านั้นเองยูววววว์

จองคลิกเลยที่นี่

📜 เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสาร Ufare

 • สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้รับสิทธิ์ต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา /อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ยังไม่หมดอายุ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง มิฉะนั้นจะถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วสามารถสะสมคะแนน FlyerBonus ได้ตามปกติ(ดูรายละเอียดที่ flyerbonus.com)
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง และเที่ยวบินโดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้
  – เส้นทางภายในประเทศ ค่าธรรมเนียม 800 บาท/เที่ยวบิน
  – เส้นทางต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/เที่ยวบิน
 • บัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ สามารถขอคืนเงินได้เฉพาะค่าภาษีสนามบินโดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้
  – เส้นทางภายในประเทศ ค่าธรรมเนียม 100 บาท/ฉบับ
  – เส้นทางต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/ฉบับ
กระเป๋าฉีกยังมีโปรโมชั่นดีดี ดีลเด็ดๆ อีกเพี๊ยบเลยนะคะติดตามทุกโปรโมชั่นได้ที่นี่เว็บเดียว ครบ‼ 

มาเป็นแฟนกระเป๋าฉีกสิ ช่องทางติดต่อดังนี้
..
kapowchic Facebook Fanpage : facebook.com/kapowchic
kapowchic Twitter : twitter.com/kapowchic

kapowchic Pinterest : 
pinterest.com/kapowchic

ครบทุกโปรเด็ด : www.kapowchic.com