โปรโมชั่น บัตรเครดิต อิออน ใช้บัตรอิออนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท ที่ Index Living Mall (วันนี้ -24 พ.ค 60)

โปรโมชั่น บัตรเครดิต อิออน ใช้บัตรอิออนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท ที่ Index Living Mall (วันนี้ -24 พ.ค 60)
โปรนี้โดนใจ?

Index Living In Style 🛋〽️ 

ระยะเวลา : 27 เม.ย. – 24  พ.ค. 2560 (28 วัน)
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
สถานที่ : Index Living Mall และ Index Furniture Center ทุกสาขา

เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนตามที่กำหนด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท

ยอดใช้จ่ายสะสม (บาท) เครดิตเงินคืน (บาท)
10,000-29,999 200
30,000-69,999 650
70,000-99,999 2,000
ทุก 100,000 3,000

 

🎈 หมายเหตุ: โปรดลงทะเบียนทาง SMS โดยพิมพ์ ND ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก (ไม่ต้องเว้นวรรค) ส่งมาที่หมายเลข 4589123 และรอข้อความตอบรับจากระบบ (ลงทะเบียน 1 ครั้ง / บัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)

📜 ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภทที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  (“บริษัทฯ”) (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน ณ Index Living Mall และ
  Index Furniture Center (ทุกสาขา) ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.– 24 พ.ค. 2560 (28 วัน)
 2. ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออนจะได้รับเครดิตเงินคืน ดังนี้
  • ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 – 29,999 บาท / บัตรหลัก รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 30,000 – 69,999 บาท / บัตรหลัก รับเครดิตเงินคืน 650 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 70,000 – 99,999 บาท / บัตรหลัก รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 100,000 บาท และครบทุก 100,000 บาท / บัตรหลัก รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
   (จำกัด 30,000 บาท / บัตรหลัก / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณ
   เข้าบัญชีบัตรหลัก)
 1. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ ND ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน
  16 หลัก (ไม่ต้องเว้นวรรค) ส่งมาที่หมายเลข 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ dtac, AIS, True Move H และรอ
  ข้อความตอบรับจากระบบก่อนการใช้จ่าย (1 ครั้ง / บัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการครั้งละ
  3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. ยอดใช้จ่ายและเซลส์สลิปไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
 3. ผู้ถือบัตรต้องคงสถานสภาพการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตอิออนที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่
  ได้รับเครดิตเงินคืน
 4. กรณียอดใช้จ่ายสะสมไม่ถูกต้อง ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเครดิต
  เงินคืน
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการเครดิตเงินคืน ในกรณีมีการใช้บัตรเครดิตอิออนโดยทุจริต
  การใช้เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์หรือเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนด
  และ/หรือการกระทำผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 6. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า
 8. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 9. กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น และมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน
  ระหว่างภาษาดังกล่าว ในการตีความให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

ดูโปรโมชั่น บัตรเครดิต อิออน ทั้งหมด


ดูโปรโมชั่น Index Living Mall ทั้งหมด

กระเป๋าฉีกยังมีโปรโมชั่นดีดี ดีลเด็ดๆ อีกเพี๊ยบเลยนะคะติดตามทุกโปรโมชั่นได้ที่นี่เว็บเดียว ครบ‼ 

มาเป็นแฟนกระเป๋าฉีกสิ ช่องทางติดต่อดังนี้
..
kapowchic Facebook Fanpage : facebook.com/kapowchic
kapowchic Twitter : twitter.com/kapowchic

kapowchic Pinterest : 
pinterest.com/kapowchic

ครบทุกโปรเด็ด : www.kapowchic.com