โปรโมชั่น บัตรเครดิต อิออน Shop So Chilled at CDS (วันนี้ -31 พ.ค 60)

โปรโมชั่น บัตรเครดิต อิออน Shop So Chilled at CDS (วันนี้ -31 พ.ค 60)
โปรนี้โดนใจ?

Shop So Chilled at CDS

ระยะเวลา : 19 เม.ย. – 31 พ.ค. 2560 (43 วัน)
บัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ : 
ผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
สถานที่ : ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และห้างสรรพสินค้าเซน (ยกเว้นร้านค้าภายในศูนย์การค้า)

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตอิออนเท่านั้น‼️ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนครบทุก 5,000 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท  (จำกัด 3,000 บาท / บัตรหลัก ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)

📱 ลงทะเบียนทาง SMS โดยพิมพ์ CD3 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก (ไม่ต้องเว้นวรรค)
ส่งมาที่หมายเลข 4589123 และรอข้อความตอบรับจากระบบ  (ลงทะเบียน 1 ครั้ง / บัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)

วันนี้ – 31 พ.ค. 60

📜  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภทที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  (“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในโซนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และ
  ห้างสรรพสินค้าเซน ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. – 31 พ.ค. 2560 (43 วัน)
 2. ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนนครบทุก 5,000 บาท / เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
  (จำกัด 3,000 บาท / บัตรหลัก ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณเข้า
  บัญชีบัตรหลัก)
 3. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ CD3 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต
  อิออน 16 หลัก (ไม่ต้องเว้นวรรค) ส่งมาที่หมายเลข 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ dtac, AIS, True Move H
  และรอข้อความตอบรับจากระบบก่อนการใช้จ่าย (ลงทะเบียน 1 ครั้ง / บัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 4. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณไม่รวมการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า,  เพาเวอร์บาย,
  บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, โฮมเวิร์ค, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ซูเปอร์สปอร์ต, สินค้าประเภทเครื่องดื่ม
  แอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้าผ่อนชำระ, สินค้าขายส่งเพื่อการค้า, ทองคำและ
  จิลเวลรี่, ร้านค้าออนไลน์, ธุรกรรมสินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
  และยอดค่าใช้จ่ายมีการคืนสินค้าและ/หรือยกเลิก
 5. ยอดใช้จ่ายและเซลล์สลิปไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีมีการใช้บัตรเครดิตอิออนโดยทุจริต
  การใช้เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์หรือเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่บริษัทฯ
  กำหนด และ/หรือการกระทำผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 7. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 8. กรณียอดใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 9. สิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  ล่วงหน้า
 11. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 12. กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 13. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่นและมีความแตกต่างและไม่สอดคล้องกันระหว่าง
  ภาษาดังกล่าว ในการตีความให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

ดูโปรโมชั่น บัตรเครดิต อิออน ทั้งหมด

กระเป๋าฉีกยังมีโปรโมชั่นดีดี ดีลเด็ดๆ อีกเพี๊ยบเลยนะคะติดตามทุกโปรโมชั่นได้ที่นี่เว็บเดียว ครบ‼ 

มาเป็นแฟนกระเป๋าฉีกสิ ช่องทางติดต่อดังนี้
..
kapowchic Facebook Fanpage : facebook.com/kapowchic
kapowchic Twitter : twitter.com/kapowchic

kapowchic Pinterest : 
pinterest.com/kapowchic

ครบทุกโปรเด็ด : www.kapowchic.com