โปรโมชั่น TRUEMOVE ซิมยกก๊วน โทรและเล่นเน็ตฟรี พร้อมรับ WiFi ฟรี (แบบเติมเงิน) (วันนี้- 31 ธ.ค 60)

ซิมยกก๊วน😁😂😅😇

โทรและเล่นเน็ตฟรี พร้อมรับ WiFi ฟรี

Screenshot_2

สิทธิพิเศษ:
1. เมื่อผู้ใช้บริการมีการเติมเงินสะสมจนครบ 90 บาท/รอบ (รอบละ 30 วัน) จะได้รับโบนัสโทรและเน็ต พร้อมเล่น WiFi ฟรี โดยโบนัสดังกล่าว มีเงื่อนไขดังนี้
1.1 รับโบนัส โทรและเน็ต มูลค่า 90 บาท และ สิทธิในการใช้งาน WiFi ฟรี จำนวน 90 ชั่วโมง
1.1.1 รับโบนัสโทรและเน็ตมูลค่า 90 บาท ใช้สำหรับโทรภายในในเครือข่ายทรูมูฟ เอช โดยจะมีการคิดค่าบริการนาทีละ 2 บาท (คิดตามจริงเป็นวินาที), เล่นเน็ตเมกะไบท์ละ 2  บาท ความเร็วของการใช้งานขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น และอุปกรณ์ที่ใช้งาน, SMS ข้อความละ 2 บาท และ MMS ครั้งละ 2 บาท ตรวจสอบยอดโบนัสโทรและเน็ต คงเหลือ กด *510*44# โทรออก ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

1.1.2 รับสิทธิเล่น WiFi ฟรี จำนวน 90 ชั่วโมง ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.)  ตรวจสอบสิทธิคงเหลือ กด *900# โทรออก ไม่มีค่าใช้จ่าย

1.1.3 โบนัสดังกล่าวในข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 ต้องใช้งานให้หมดภายใน 7 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่รับสิทธิ

1.1.4 โบนัสดังกล่าว รับสิทธิสูงสุด 10 รอบ (รอบละ 30 วัน) รอบใดที่ผู้ใช้บริการเติมเงินสะสมไม่ครบตามมูลค่าที่กำหนด ถือว่าเสียสิทธิในรอบนั้นไป

1.1.5 ระบบจะคำนวณค่าใช้บริการ โดยหักจากโบนัสโทรและเน็ตหรือ WiFi ฟรีที่ได้รับก่อน จากนั้นจะหักจากเงินที่เติมเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันนี้- 31 ธ.ค 60

กระเป๋าฉีกยังมีโปรโมชั่นดีดี ดีลเด็ดๆ อีกเพี๊ยบเลยนะคะติดตามทุกโปรโมชั่นได้ที่นี่เว็บเดียว ครบ‼ 

มาเป็นแฟนกระเป๋าฉีกสิ ช่องทางติดต่อดังนี้
..
kapowchic Facebook Fanpage : facebook.com/kapowchic
kapowchic Twitter : twitter.com/kapowchic

kapowchic Pinterest : 
pinterest.com/kapowchic

ครบทุกโปรเด็ด : www.kapowchic.com